• HAPIMAG op nieuwe wegen

    Tijdens de laatste Hapimag AVA waren er ingrijpende veranderingen in de raad van bestuur. We verwachten positieve impulsen voor ons aandeelhouders en een aanzienlijk verbeterde transparantie en samenwerking!

    Wintervakantie met Hapimag
  • Onafhankelijke belangenbehartiging voor aandeelhouders van Hapimag!

    We willen kritisch maar constructief samenwerken met het nieuwe management en actief het controlerecht uitoefenen namens de aandeelhouders.

Taal:

(Oorspronkelijke taal: Duits - automatische vertaling naar andere talen)

U bent aandeelhouder / partner van Hapimag en heeft nog geen HFA-wachtwoord?

Registreer u hier één keer gratis

Binnen Hapimag

Beste Hapimag-aandeelhouders

Welkom bij de Hapimag aandeelhoudersvertegenwoordiging HFA,

"Vakantieclub Hapimag voor aandeelhouders"

de belangenvereniging voor aandeelhouders van Hapimag

Ontdek waarom we hier zijn! Vereniging van aandeelhouders

De HFA, "Vakantieclub Hapimag voor aandeelhouders", is de grootste onafhankelijke voorspraak voor aandeelhouders van Hapimag.

We werken op vrijwillige basis om Hapimag beter te maken voor ons aandeelhouders en om de waarde van onze investering te behouden.
Het coronavirus dwingt ons om meer thuis te blijven! Maak van de gelegenheid gebruik om een ​​beetje te bladeren op onze homepage. We kijken uit naar uw opmerkingen!

LOG IN

Veel pagina's zijn alleen bedoeld voor aandeelhouders van Hapimag of HFA-leden! Om ook deze pagina's te zien, log hier in!

Voer hieronder uw e-mailadres in (het laatste dat u voor deze homepage heeft gebruikt) en Het wachtwoord van uw HFA-vakantieclub in.

Controleer alstublieft voor hoofd- / kleine letters, speciale karakters, spaties en typefouten alvorens te verzenden!

Als je succesvol bent ingelogd, ontvang je een bevestiging. Als uw wachtwoord niet meer werkt, vraag dan hieronder een nieuw wachtwoord aan.

Login (e-mailadres): wachtwoord:

Algemene vergadering van Hapimag

de Hapimag GV in april 2020 zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als een zeer gedenkwaardige AVA die de koers voor de toekomst bepaalt. Meer informatie & protocol hier:
"Hapimag AVA 2020"

Ondertussen is er de notulen van de AvA en ook de vragen en antwoorden van aandeelhoudersgroepen. Informatie hierover ook bij de Nieuwspagina

Hoe reageert Hapimag op de Corona-crisis? Wanneer zijn welke resorts weer open?

Informatie hierover bij de NieuwsArtikelen en Hapimag en Corona.

Discussieforum nu geopend.

Toegang (je moet ingelogd zijn): "Discussieforum"

Onderwerpen zijn onder meer: ​​Resort (niet) openingen volgens het Corona-virus?, Hassan Kadbi gekozen in de Raad van Bestuur, speciaal onderzoek geweigerd, HFA-examenverzoek voor de AVA, te hoge garagekosten en nog veel meer

Alle informatie over aandelen (aan- / verkoop), punten, beleggingen, kosten, feiten en cijfers

evenals de geldverspilling van de voormalige raad van bestuur vindt u in het menu hierboven "Inside Hapimag"

Waarom moeten aandeelhouders zich verenigen? Waarom zou u de HFA steunen?

Zwitsers vennootschapsrecht (verbintenissenrecht) verhindert elke invloed van kleine aandeelhouders op de raad van bestuur! Besluiten in het belang van de aandeelhouders kunnen alleen worden genomen met een voldoende meerderheid van stemmen op de AVA. Dankzij de vele volmachten konden we als eerste Succes in het belang van de aandeelhouders bereiken! Lees meer over ons als aandeelhouders "Melkkoeien van de raad van bestuur"

Word HFA-lid en geef uw mening - wij bundelen ideeën, suggesties en kritiek en bespreken deze met de bedrijfsleiding van Hapimag AG.
Onze huidige suggesties: Brochure HFA - Hapimag (PDF) Stuur ons uw suggesties en ideeën via Contact form


Bent u uw wachtwoord vergeten of werkt het niet? Vraag een nieuw wachtwoord aan:

Vraag een nieuw wachtwoord aan
Gebruik ze bij ons opgeslagen e-mailadres. Als je er een hebt nieuw e-mailadres hebben of u kunt niet inloggen, log dan hier in: Contact homepage

Een nieuwe kans voor de HFA? Hoe is kritiek verenigbaar met samenwerking?

Foto CEO Kadbi Hapimag

Met de nieuwe CEO, de heer Hassan Kadbi, zijn er sinds 02.11.2016 november XNUMX kansen voor een koerswijziging en een voorspoedige samenwerking met de aandeelhoudersgroepen voor het eerst!

Tijdens de laatste Hapimag AVA werd hij gekozen in de Raad van Bestuur samen met twee andere mensen die wij als integraal beschouwen. Hierdoor ontstond een nieuwe relatie tussen de HFA en de Raad van Bestuur en met het managementteam.

We worden niet langer gezien als een "slechte vijand", maar als wat we willen zijn: een kritische maar door en door constructieve vertegenwoordiging van de vele kleine aandeelhouders, van wie een individu in een Zwitserse AG niets te zeggen zou hebben.

Zoals uit de discussies naar voren is gekomen, is het nieuwe team zeer geïnteresseerd in zaken die de HFA al jaren vertegenwoordigt. Zijn team probeert onze ideeën te evalueren en, voor zover mogelijk, te implementeren. Met Mr.n Kadbi is er nu een CEO die zich inzet voor de samenwerking met de HFA. Deze inzet moet voor ons een stimulans zijn om openlijk de kritiek van onze leden te bespreken en oplossingen te vinden.
Samenvatting van het gesprek

Wat we doen is de manier waarop we cement produceren evolueren door het gebruik van een deel van de traditionele klinker (basismateriaal voor het maken van cement) te vervangen door thermisch geactiveerde kleien. Het product dat het resultaat is van dit proces, hebben we groen cement genoemd omdat het milieuvriendelijker is en alle eigenschappen en technische specificaties heeft behouden.

Hapimag reikt over handen

Binnen Hapimag

(Alleen zichtbaar als ingelogd HFA-lid)
Waarom moet ik mij registreren?

Hapimag aandeelhouders Multi Generation Family

NIEUWS

(je moet ingelogd zijn om het nieuws te lezen)

De speciale test die door de Algemene Vergadering van 2018 is goedgekeurd, is uitgevoerd door een Zwitser Rechter weigerde
Betrokken bestuursleden verlaten hun kantoor

Op verzoek van de HFA stemde de meerderheid van de aandeelhouders tijdens de AVA 2018 om een ​​speciale audit te houden. Redenen voor de speciale test
Tijdens de AVA van 2019 hadden de heer Fontana en de heer Schalch verzekerd dat ze de stem van de meerderheid van de aandeelhouders zouden erkennen. Notulen van de AvA 2019

Daarna echter de Raad van bestuur en die van Hapimag volgens juridische experts Meerdere 6-cijferige CHF-bedragen (onze aandeelhoudersfondsen) voor juridische kosten afgegeven om de speciale test te voorkomen en.

Een rechter heeft een onbegrijpelijk eerste oordeel het besluit van de meerderheid van de aandeelhouders na beoordeling geweigerd! Hij rechtvaardigt dit ook met het feit dat de twijfelachtige afdelingsverkoop en nieuwbouw 100% betreft dochtermaatschappijen en de aandeelhouders hebben dan ook niet het recht om deze vennootschappen te controleren! Desalniettemin zijn er daarna ingrijpende wijzigingen aangebracht in de Raad van Bestuur en hebben de verantwoordelijke bestuursleden hun functie neergelegd. We houden je in de Nieuws up-to-date.

© Copyright - Hapimag Ferienclub aandeelhoudersvertegenwoordiging HFA - Enfold Theme door Kriesi