Vanwege Corona kan onze algemene vergadering op 21 maart niet zoals gewoonlijk en gepland plaatsvinden!

De Oostenrijkse Corona-uitzonderingswet voor clubs staat daarom twee procedures toe voor de behandeling van de algemene vergadering.

1. De AVA kan uiterlijk eind 2021 worden gehouden worden verplaatst

2. De GM kan virtueel plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk of opportuun is, kan de raad van bestuur besluiten nemen door de algemene vergadering Het uitvoeren van een schriftelijke stemming (Papieren formulier of e-mail) van de leden, ook al is dit niet voorzien in de statuten.
De COVID-19-GesV benadrukt dat bij de beslissing om een ​​virtuele bijeenkomst te houden, de belangen van de samenleving (de vereniging) en de belangen van de deelnemers (Leden) dienen op passende wijze in aanmerking te worden genomen.
In een enquête vroegen we naar de belangen van leden. Het resultaat ziet er als volgt uit:
In totaal hebben 1426 leden online of per post op de enquête gereageerd. Daarvan zijn 100 (7%) onthoudingen.
Voor het houden van de AVA met stemming per brief: 1098 stemmen of 78%
Voor uitstel tot het einde van het jaar: 211 stemmen of 15%
Het besluit over hoe de algemene vergadering zal plaatsvinden, moet nu door het bestuur worden genomen.

  Link naar HFA GV, maar hoe?  (Discussieforum)

Terug naar het nieuwsoverzicht