Richtlijnen voor gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU:

Vakantieclub Hapimag voor aandeelhouders
Vereniging naar Oostenrijks recht, ZVR-nummer 033085072

Wij, de HFA - Hapimag Vakantieclub voor aandeelhouders (HFA Wenen ZVR 033085072)) nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de gegevensbeschermingswetten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. (GDPR, TKG 2003). In deze richtlijnen en informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking binnen onze vereniging en in het bijzonder op onze website.

We willen erop wijzen dat we persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, Hapimag partnernummer, aantal aandelen en nominale waarde evenals het telefoonnummer van onze supporters / geïnteresseerden en leden opslaan in ons eigen HFA-ledenbestand. De gegevens worden uitsluitend binnen de vereniging verwerkt met het doel informatie te verstrekken over de diensten die door de HFA worden aangeboden, en het postadres wordt ook doorgegeven en verwerkt aan Lettershop voor het verzenden van informatiemateriaal per post. Telefonisch contact wordt alleen gemaakt op verzoek of als andere contactopties permanent mislukken.

Persoonlijke gegevens zullen zijn op deze website alleen permanent verzameld en opgeslagen voor zover technisch noodzakelijk of om juridische redenen. (Toegang via login, enquêtes) Deze gegevens worden niet gepubliceerd en zijn niet toegankelijk.
De gegevens zijn zo technisch mogelijk beschermd en we maken ook niet bekend waar we gegevens hebben ontvangen van mogelijke HFA-supporters / geïnteresseerde partijen. De verzamelde gegevens worden in geen geval verkocht of doorgegeven aan derden voor enig ander doel.
Een simpel stukje informatie is voldoende (E-mail of post) naar de HFA om permanent uit onze adreslijst te worden verwijderd. Persoonlijke gegevens worden automatisch permanent verwijderd na 3 jaar inactiviteit.

U heeft het recht om op elk moment informatie bij ons op te vragen over de gegevens die u heeft opgeslagen.

Gegevensverwerking op deze website:

Elke toegang tot onze startpagina en elke oproep van een bestand dat op de startpagina is opgeslagen, wordt geregistreerd. De opslag dient interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Het volgende wordt geregistreerd: naam van het geopende bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, webbrowser en verzoekend domein.
De HFA Wenen kan deze gegevens niet aan specifieke personen toewijzen.
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen en de gegevens worden ook verwijderd na statistische analyse.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We kunnen echter niet de volledigheid van de aangeboden inhoud, de actualiteit en juistheid ervan garanderen. Volgens §§ 8 - 10 TMG hebben wij als dienstverlener geen verplichting om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om te zoeken naar aanwijzingen en omstandigheden die duiden op de onwettigheid van activiteiten en informatie.

Sommige pagina's op deze website zijn uitsluitend gereserveerd voor Hapimag-partners (aandeelhouders) of exclusief voor leden van de HFA. Toegang is alleen mogelijk via een wachtwoordaanmelding. De statuten van de HFA-Hapimag Ferei Club voor aandeelhouders zijn mutatis mutandis van toepassing op de inhoud van deze pagina's.

Een verplichting van onze kant om het gebruik van inhoud in het kader van algemene wetten te blokkeren, blijft hierdoor onaangetast. Deze aansprakelijkheid komt echter pas ter discussie wanneer we kennis krijgen van een specifieke schending van rechten. Als we ons bewust worden van wettelijke schendingen, moeten we de relevante inhoud onmiddellijk verwijderen.

Onze aansprakelijkheid voor onze eigen inhoud, als dienstverlener, is gebaseerd op algemene wetten.

Aansprakelijkheid voor links

Deze website bevat links naar websites van derden - zogenaamde externe links. De inhoud van deze externe links valt buiten onze controle, zodat we geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor dergelijke inhoud.

De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de betreffende exploitant van de externe sites. Ten tijde van het koppelen van de externe links waren er geen juridische schendingen. Het permanent monitoren van inhoud van derden op wetsovertredingen zonder specifieke informatie is voor ons niet redelijk.

Als we ons bewust worden van wetsovertredingen, zullen we de bijbehorende externe links onmiddellijk verwijderen.

Copyright / aanvullend copyright

Op de door de aanbieder op deze pagina gepubliceerde inhoud is de Duitse auteurs- en aanvullende auteurswet van toepassing. Als de verveelvoudiging, verwerking, distributie of enig ander gebruik buiten de Duitse copyright- en aanvullende copyrightwet valt, is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende maker vereist. Het kopiëren of downloaden van deze pagina's is alleen toegestaan ​​voor privégebruik, maar niet voor commercieel gebruik. Tenzij we optreden als de beheerder van de inhoud, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. We streven er altijd naar om dergelijke inhoud te markeren als inhoud van derden. In het geval dat u ondanks zorgvuldig werk van onze kant een inbreuk op het auteursrecht opmerkt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat de verwijdering van deze inhoud onmiddellijk kan worden geregeld.

Gegevensbescherming op de website

Deze website kan regelmatig worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als dergelijke persoonlijke gegevens toch op deze website worden verzameld, zoals voor het gebruik van pagina's die alleen bedoeld zijn voor onze leden of een geregistreerde groep mensen, gebeurt dit in de vorm van een vrijwillige gegevensinvoer door de gebruiker. In dit geval stemt de gebruiker er tot nader order mee in dat we deze gegevens mogen gebruiken voor persoonlijke informatie van de HFA aan de gebruiker. Persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Als persoonlijke gegevens worden verzameld op onze website, worden deze gegevens altijd verzameld in het kader van de gegevensbeschermingswet van de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Oostenrijk en Zwitserland. Als persoonlijke gegevens worden verzameld, kunt u het type, de reikwijdte en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet ondanks de grootste zorg altijd gepaard gaat met risico's op basis van beveiligingslacunes. De onbeperkte bescherming van gegevens is daarom onmogelijk.

datatransmissie

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw browser automatisch gegevens naar onze webserver. Het onderwerp van deze verzending zijn geanonimiseerde toegangsgegevens zonder persoonlijke referentie, zoals datum en tijd, browsertype, hoeveelheid en type opgehaalde gegevens en uw IP-adres. Deze gegevens worden apart opgeslagen van alle andere gegevens die worden verzameld wanneer u onze website gebruikt. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om een ​​specifieke persoon te identificeren. Deze gegevens worden alleen verzameld voor het registreren van gebruikersgedrag en voor statistische doeleinden. Na een passende evaluatie worden de gegevens verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die websites op uw pc plaatsen om informatie over uw voorkeursinstellingen op te slaan. Cookies kunnen het browsen gemakkelijker maken omdat websites uw voorkeursinstellingen kunnen opslaan of u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen wanneer u bepaalde websites bezoekt. U kunt cookies blokkeren als u niet wilt dat websites cookies op uw pc opslaan. Hoe we cookies gebruiken

Cookies kunnen ook het aantal paginabezoeken bepalen. We gebruiken deze informatie alleen om onze website te verbeteren. Informatie over Google Analytics, cookies vindt u hieronder.

Inventarisgegevens

Bij het tot stand brengen, structureren van de inhoud of het wijzigen van een contractuele relatie tussen u en ons (lidmaatschap), verzamelen en gebruiken wij, indien nodig, persoonsgegevens van u, zogenaamde voorraadgegevens.

In de regel wordt geen informatie aan derden verstrekt of verstrekt. Op verzoek van de verantwoordelijke autoriteiten zijn wij verplicht om informatie over persoonsgegevens te verstrekken voor zover dit nodig is voor wetshandhaving, beveiliging of om andere wettelijke taken te vervullen.

gebruiksgegevens

Indien nodig verzamelen en gebruiken wij zogenaamde gebruiksgegevens van u. Dit zijn persoonsgegevens die het gebruik van onze website en facturering mogelijk maken. Daarbij worden gegevens verzameld die zowel de tijdscriteria voor uw gebruik van ons aanbod bevatten, als het toepassingsgebied en uw identificatiefuncties.

We willen erop wijzen dat we voor marktonderzoek en voor het ontwerp van onze website gebruiksprofielen mogen genereren, dwz verzamelde gegevens over het verloop van bezoeken aan onze website. Deze gebruiksprofielen bieden geen informatie over uw persoon en worden niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens, zodat persoonlijke identificatie niet kan worden uitgevoerd door verschillende gegevens samen te voegen. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik van uw gegevens.

Recht op informatie

We willen u erop wijzen dat u het recht heeft om bij ons informatie op te vragen over de gegevens die u heeft opgeslagen en, als de gegevens onjuist zijn, deze te laten blokkeren, verwijderen of corrigeren. Informatie kan zowel telefonisch als elektronisch worden verstrekt.

Wijzigingen in het privacybeleid

Als er in de toekomst wijzigingen in onze gegevensbeschermingsverklaring worden aangebracht, zullen de wijzigingen altijd op deze pagina's te vinden zijn.

Verklaring gegevensbescherming - Facebook-plug-in

We hebben plug-ins van Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS op onze website geïntegreerd. Een bezoek aan onze site brengt een directe verbinding met Facebook-servers tot stand. Op deze manier wordt Facebook geïnformeerd dat uw IP-adres is geregistreerd op onze website. Als u nu op de "Vind ik leuk", "Vind ik leuk", "Deel" of een overeenkomstige knop drukt, wijst Facebook automatisch uw IP-adres toe aan uw gebruikersaccount en kunt u onze Facebook-pagina gebruiken op de pagina's van uw profiel link. Dit proces kan alleen plaatsvinden als u tegelijkertijd bent aangemeld bij Facebook. Helaas hebben we geen kennis van het gebruik en het type verzamelde gegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar Facebook. Als u niet wilt dat uw gebruikersaccount aan uw IP-adres wordt toegewezen, log dan uit van uw Facebook-account voordat u onze website gebruikt.

Gegevensbeschermingsverklaring voor Google +1, Google Analytics

Onze websites gebruiken de zogenaamde "+1" -knoppen van het sociale netwerk Google+. Dit wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Wanneer u onze website bezoekt met de vermelde knop, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen de servers van Google Inc. en uw browser. Helaas hebben we geen invloed op de omvang van de gegevens die Google Inc. verzamelt met de knop "+1". Volgens Google Inc. verzamelt het geen persoonlijke gegevens zolang er niet op de knop "+1" wordt geklikt. Dergelijke persoonlijke gegevens en het IP-adres worden alleen verzameld en verwerkt door websitebezoekers die parallel zijn aangemeld met uw Google+ account. Voor meer informatie over de doeleinden, de omvang van gegevensverzameling en opties voor het beschermen van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google Inc. op:https://www.google.com/policies/privacy/ Als u als Google+ lid niet wilt dat Google Inc. gegevens van u verzamelt op onze website en deze vervolgens toewijst aan uw gebruikersaccount, raden we u aan u af te melden bij uw Google+ account voordat u onze website gebruikt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", Tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP address) wordt naar u verzonden server verzonden door Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere Google-gegevens. U kunt cookies installeren door uw instellingen dienovereenkomstig te wijzigen browser software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment tegengesproken met effect voor de toekomst zijn. Gezien de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen, willen we erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()" en daarom worden IP-adressen alleen in verkorte vorm verwerkt om een ​​directe persoonlijke referentie uit te sluiten.

Met E-mail hier kan op elk moment uit onze contactenlijst worden verwijderd.