Steun HFA

Steun de HFA!

We hebben uw steun nodig!

Enkele jaren geleden vond de fusie plaats met de Duitse en Zwitserse aandeelhoudersvertegenwoordigers. Sindsdien werkt de HFA voornamelijk in het Duitstalige gebied voor alle aandeelhouders van Hapimag.

Om het management in Zwitserland te kunnen beïnvloeden, hebben we zoveel mogelijk aandeelhouders nodig.
Als u aandeelhouders van Hapimag kent of leert kennen, laat ons dan hun adressen weten, zodat we contact met hen kunnen opnemen. Van Hapimag ontvangen wij geen adressen omdat zij geen sterke vertegenwoordiging van haar aandeelhouders lijkt te willen hebben.
Hier kunt u ons het adres van een Hapimag-aandeelhouder vertellen: Rapporteer Hapimag-partner

Bedankt voor uw steun op de Hapimag Algemene Vergadering met uw toestemming!
De HFA - Hapimag vakantieclub voor aandeelhouders wordt voor de algemene vergaderingen ondersteund door een groeiend aantal aandeelhouders. Alleen op deze manier was het mogelijk om enkele belangrijke zorgen van de aandeelhouders uit te voeren. Blijf ons elk jaar uw toestemming geven!

Alle aandeelhouders die ons met een volmacht ondersteunden, ontvingen direct een eerste verslag van de Algemene Vergadering, opgesteld door onze secretaris.

Hoe kan ik er een krijgen Volmacht verlenen?

Hier kunt u ons het adres van een Hapimag-aandeelhouder vertellen: Rapporteer Hapimag-partner

We werken vrijwillig uit overtuiging en investeren onze tijd voor alle aandeelhouders!

  • We informeren onze leden regelmatig met ons informatieblad HFA nieuws en op internet.
  • Als “grootaandeelhouder” behartigen wij de belangen van de aandeelhouders in de Hapimag Algemene Vergadering zo goed mogelijk bij de Raad van Bestuur.
  • We houden regelmatig aandeelhoudersvergaderingen bij u in de buurt en geven informatie over actuele zaken van Hapimag.

Maar we hebben ook geld nodig om de materiële kosten te dekken!

Voor de productie alleen, maar vooral voor de verzending van onze HFA-Aktuell, hebben we voor elke editie enkele duizenden euro's nodig!

We zijn daarom afhankelijk van lidmaatschapsbijdragen en eventuele donaties. Ook als u geen lid wordt, kunt u ons werk te allen tijde steunen met een gift en uw stemvolmacht.

Jaarlijkse vergoeding: EUR 26 / CHF 30

Klik hier om een ​​vrijwillige online donatie te doen: HFA-donatie

We hopen snel van u te horen  (Contact) (Verklaring van lidmaatschap).

SEPA-incasso voor het jaarlijkse lidmaatschap: SEPA-incasso

We zijn de klok rond hier op internet open. Wat we ook doen: HFA-updates, evenementen of onze e-mailinfo. Houd er rekening mee dat in onze club alles wordt gedaan zonder compensatie voor de bestede tijd! Vrijwillig, hierdoor zijn er geen vaste kantooruren en kan het voorkomen dat u ons soms niet direct telefonisch kunt bereiken.

 

© Copyright - Hapimag Ferienclub aandeelhoudersvertegenwoordiging HFA - Enfold Theme door Kriesi