IMPRESSUM

Eigenaar van de homepage

Vakantieclub Hapimag voor aandeelhouders
Vereniging naar Oostenrijks recht, ZVR-nummer 033085072

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens de mediawet
Frank Dorner, Oberlaaer Strasse 59, A-2333 Leopoldsdorf, voorzitter

Gebruikersovereenkomst, richtlijnen voor gegevensbescherming en disclaimer:

Geldigheid voor de pagina: https://www.hapimag-ferienclub.info, en alle pagina's die ernaar verwijzen.

De creatie van de pagina's gebeurt in het kader van onbetaald en vrijwilligerswerk, met uitsluiting van enige commerciële activiteit! Alle informatie en bronnen die zijn gebruikt, zijn zorgvuldig en nauwgezet samengesteld. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard. In het bijzonder vormt de informatie op deze pagina's geen uitnodiging om effecten of iets anders te kopen of verkopen.
Er wordt geen garantie gegeven voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de verstrekte informatie, noch zijn eigenschappen gegarandeerd. Voor zover waarden en andere cijfers en tekstpassages zijn overgenomen uit andere documenten, vervangen ze deze niet. De oorspronkelijke bron moet worden gebruikt voor bindende informatie.

Het gebruik van de bovenstaande pagina's is op eigen risico van de gebruiker. Aansprakelijkheidsclaims tegen de exploitant, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, worden fundamenteel uitgesloten, tenzij de auteur kan bewijzen dat het opzettelijk of grof was nalatige fout.

De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen, of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.
Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke merkenwet en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar.

Aansprakelijkheid voor links

Deze website bevat links naar externe websites van derden, waarvan de inhoud niet kan worden beïnvloed. Daarom kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor deze externe inhoud. De betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke juridische schendingen op het moment dat de link werd aangemaakt. Er was geen illegale inhoud waarneembaar op het moment dat de link werd gemaakt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Als er wettelijke schendingen bekend worden, worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Op sommige van onze pagina's gebruiken we beeldmateriaal van de volgende fotobureaus: fotolia.com

Indien delen of individuele formuleringen van deze disclaimer van aansprakelijkheid, deze overeenkomst en de verwijzing naar de toepasselijke rechtssituatie niet meer of niet volledig overeenstemmen, blijven de overige delen van dit reglement onaangetast qua inhoud en geldigheid.

Zie voor meer informatie Privacy Policy.